Beeldinzicht logo
15-07-24: Op dit moment neemt Praktijk Beeldinzicht geen nieuwe clienten aan.

Beeldende therapie


Beeldende therapie is een actieve therapievorm, waarbij gebruik gemaakt wordt van een scala aan materialen en technieken zoals klei, verf, foto’s of tekst. Aan de hand van opdrachten, thema’s of eigen ideeën krijg je de gelegenheid om uiting te geven aan dat wat je bezighoudt of waar je in vastloopt; samen zoeken we naar wat bij jou past, afgestemd op je hulpvraag. Waar het kan, doe ik met je mee.


Een artistieke achtergrond is niet nodig om te kunnen profiteren van beeldende therapie. Het scheppende proces dat je doorloopt, en werkstukken die hieruit voortvloeien, vormen het uitgangspunt en maken je bewust van zintuigen, gedachten, emoties en lichaam. Ik deel mijn observaties met je, moedig je aan om door te gaan, confronteer je met besluiten die je neemt, spoor je aan om te kijken en te luisteren naar jezelf en de gevoelens en gedachten die passeren, en help je woorden te vinden om verdieping aan te brengen, of om de stilte te doorbreken. Dit kan spannend zijn. Het kan iets bij je oproepen wat je niet verwacht. Dit is soms nodig om te leren en nieuwe ervaringen op te doen, om verbanden te leggen tussen de ervaringen die je opdoet in therapie en situaties uit het dagelijks leven, om iets onder ogen te komen of los te laten.


Wat kun je verwachten?

Tijdens de intake maken we kennis met elkaar en bespreken we wat je uit je evenwicht brengt. De intake is bedoeld om je hulpvraag en verwachtingen van de therapie helder te krijgen. Je krijgt ook een tekenopdracht. Ik maak een inschatting of ik iets voor je kan betekenen. Na de intake besluit je of je door wil gaan of niet. De informatie uit het gesprek en de tekenopdracht, verwerk ik in een behandelplan. In deze overeenkomst staat het doel van je behandeling beschreven; ook afspraken over het aantal therapiesessies, de frequentie en duur van de sessies, en evaluatiemomenten worden vastgelegd.

Elke therapiesessie heeft ongeveer dezelfde structuur. Tijdens een warming-up of gesprek blikken we terug op de vorige sessie en de tussenliggende periode. Zijn er ontwikkelingen? We stemmen af waar je staat en wat een volgende stap zal zijn, en vervolgens ga je aan de slag. Tijdens het werken en ook in een nabespreking kijken we samen naar het ontstaan van het werkstuk en bespreken we hoe het proces verloopt, om zo iedere keer opnieuw met elkaar te bepalen of we de juiste koers varen. Ik geef regelmatig oefeningen mee naar huis, soms om verdieping aan te brengen aan de ervaringen tijdens een therapiesituatie, soms om je te laten ervaren hoe leuk, uitdagend of ontspannen beeldend werken kan zijn.

werkstuk
krijtjes

Iets voor jou?


Je merkt dat er iets niet lekker loopt of zit niet lekker in je vel. Je bent stil, trekt je terug, huilt snel of piekert je suf. Of je wordt juist vaker boos, praat wel veel maar zegt eigenlijk niets. Het is niet eenvoudig om duidelijk te maken wat je leven op een nadelige manier beïnvloedt, of om in gesprek te gaan over onprettige gedachten of gevoelens. Je leven staat onverwachts op zijn kop. Of je draagt bepaalde ervaringen je levenlang al met je mee. In turbulente, complexe of onveilige situaties, weet je soms niet of, hoe en waar te beginnen. Praktijk Beeldinzicht zoekt samen met jou op een verhelderende manier naar meer bewustzijn in jouw persoonlijke situatie en biedt treffende inzichten die je verder helpen.

Een teveel of te weinig aan woorden kunnen je persoonlijke ontwikkeling, bewustwording of een verwerkingsproces in de weg staan. Beeldende therapie sluit aan wanneer je moeite hebt om te verwoorden wat je beleeft, bijvoorbeeld omdat het je angstig maakt of overstuur op het moment dat je gedachten of emoties de ruimte geeft. Of wanneer taal een barrière vormt, bijvoorbeeld wanneer de Nederlandse taal niet je moedertaal is. Ook wanneer je juist gemakkelijk en veel praat, maar hier eigenlijk niets mee zegt of er niets bij voelt, veel relativeert of ‘in je hoofd zit’.


Praktijk Beeldinzicht richt zich onder andere op:

  • inzicht brengen in hoe je omgaat met bijvoorbeeld conflicten, grenzen of samenwerking met anderen;
  • gedachten en gevoelens op gedoseerde wijze toelaten;
  • uiting geven aan hetgeen dat je verstilt of verstikt. Je kunt denken aan (traumatische) ervaringen uit het verleden of juist je toekomstbeeld, zoals bij ziekte of verlies;
  • overzicht creëren in je persoonlijke situatie;
  • leren om geduld en compassie op te brengen voor jezelf en anderen;
  • oefenen met het loslaten van controle of juist leren vasthouden van structuur;
  • het vertrouwen in jezelf laten groeien of je persoonlijke ontwikkeling stimuleren.

Een hulpvraag is altijd persoonlijk van aard en situatiegebonden, ieder mens is uniek. Praktijk Beeldinzicht werkt op maat, afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Therapeut


Ik wil me graag aan je voorstellen. Mijn naam is Nicole Booltink, geboren in 1984, getrouwd en moeder van twee kinderen. Na het afronden van de opleiding voor creatieve therapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN-CTO), ben ik tussen 2007 en 2017 als beeldend therapeut werkzaam geweest in een specialistisch centrum (derdelijns GGZ), gericht op het gebied van ontwrichting, suïcidaliteit en zelfbeschadiging, en behandeling van complexe PTSS en vroegkinderlijk trauma. Ik heb beeldende therapie zowel individueel als in groepsverband aangeboden, steeds in nauwe samenwerking met cotherapeuten en een multidisciplinair team. In beeldende therapie heb ik een passie gevonden. Deze manier van hulpverlenen spreekt moed, vertrouwen, eigenwijsheid, creativiteit, vitaliteit, kwaliteiten, verbeelding en verwondering aan, zowel bij degene die ik tegenover me heb als bij mijzelf. Ik heb ervaren dat door het toepassen van beeldende therapie, samen scheppend werken en wezenlijk contact maken, grote en kleine veranderingen in heel complexe en turbulente situaties mogelijk zijn en het verschil kan maken tussen leven of overleven. Na tien jaar dienstverband, waarin ik ben opgegroeid als beeldend therapeut, geleerd heb over werkvormen, technieken, methodieken, interventies, alsook de persoonlijke ontwikkeling die ik heb doorgemaakt als mens en moeder, maken dat ik in 2017 heb besloten om mijn droom te verwezenlijken, en mijn praktijk aan huis te openen. Ik ontmoet je graag in mijn praktijk om je kennis te laten maken met wat beeldende therapie voor jou kan betekenen.

Praktijk